Privacyverklaring

Van de Ven Training & Advies, gevestigd aan de Bosweg 38 in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden privacy een belangrijk goed en doen er alles aan ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons. Gegevens worden nooit aan derden verkocht of beschikbaar gesteld voor commerciële doeleinden. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die bij bezoek van onze website automatisch worden verzameld.

 

Contactgegevens:

www.vandeven.com
Bosweg 38
6523 NM Nijmegen
KvK Arnhem 09110655

Angèle KM van de Ven is de functionaris Gegevensbescherming van Van de Ven Training & Advies, zij is te bereiken via angele@vandeven.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij bezoek aan onze SSL-beveiligde website www.vandeven.com
Deze website gebruikt alleen technische, functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies in het openingsmenu van onze website of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij inschrijving voor een van onze betaalde diensten (nascholing, intervisie, leertraject)
– Voor- en achternaam, geslacht, beroep
– Bedrijfsnaam of naam werkgever
– Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (mail)correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Inhoud van communicatie

 

Met welk doel en op welke grondslag wij deze persoonsgegevens verwerken

– voor het onderhouden van contact
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– voor het afhandelen van uw betaling
– om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten
– voor een goede werking en zo nodig optimaliseren van onze website
– voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van de Ven Training & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van de Ven Training & Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken opdracht van Van de Ven Training & Advies, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Ven Training & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandeven.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Samen veiliger

Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vandeven.com. Heeft u een klacht over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens, laat dit dan ook aan ons weten zodat we dit kunnen bekijken.

Mochten we daar samen niet uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op onze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Voor een optimale mobiele beleving van deze site: houd je telefoon rechtop vast.