Algemene Voorwaarden

Van de Ven Training & Advies – nascholingen

Inschrijving & betaling

  • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Binnen een week krijgt u bericht of u voor de nascholing geplaatst bent.
  • Wij nemen contact met u op mocht de gekozen nascholing inmiddels zijn volgeboekt. In dat geval kunt u gebruik maken van onze reservelijst.
  • Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u ook een factuur voor de deelnamekosten. Na betaling hiervan is uw inschrijving definitief.
  • Bij onvoldoende inschrijving wordt een nascholing afgelast, hiervan ontvangt u uiterlijk een maand voor aanvang bericht. In dat geval krijgt u de deelnamekosten volledig teruggestort op uw rekening.
  • Bij inschrijving wordt u gevraagd uw BIG-nummer door te geven, zodat uw deelname geregistreerd kan worden in GAIA.
  • Bij onverhoopte ziekte van een van de trainers die genoemd staan in de brochure, zorgen wij voor gelijkwaardige vervanging zodat de nascholing door kan gaan.
 

Annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering worden de volgende annuleringskosten berekend:
    – meer dan drie maanden voor de cursusdatum: 25% van de volledige deelnamekosten
    – drie maanden t/m zes weken voor de cursusdatum: 50% van de volledige deelnamekosten
    – korter dan zes weken voor de cursusdatum: de volledige deelnamekosten
  • U kunt bij annulering de annuleringskosten verlagen door een vervangende cursist te zoeken. In dat geval worden aan de annulerende partij de kosten deels vergoed.
  • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Wij sturen u hiervan een bevestiging per mail.


Wettelijke zichttermijn van 14 dagen

Inschrijving voor een activiteit via de website geldt als ‘koop op afstand’ en geeft u daarmee als consument wettelijk recht op een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u gebruik wilt maken van deze ‘zichttermijn’ dient u binnen 14 dagen een e-mail te sturen naar info@vandeven.com met als onderwerp ‘Gebruik Zichttermijn’. Dit geldt ook voor offertes op maat, tenzij anders vermeld. Deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer de betreffende activiteit nog geen aanvang heeft genomen.

 

 

Verzekeringen

In het geval van een nascholingsreis adviseren wij u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.U dient een eigen reis/bagage/ongevallen verzekering te hebben, die ook geldig is in het buitenland.

 

 

Geheimhouding

Vertrouwelijke informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt als zodanig behandeld door Van de Ven Training & Advies, haar medewerkers en (gast)docenten. Van de Ven Training & Advies houdt zich aan de gedragscode zoals die is opgesteld voor leden van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Deze is te vinden op onze website.

 

 

Aansprakelijkheid

Van de Ven Training & Advies:

  • aanvaardt geen aansprakelijkheid voor activiteiten buiten de trainingslokatie
  • aanvaardt alleen aansprakelijkheid met betrekking tot het werk als trainer/coach op de trainingslokatie
  • gaat ervan uit dat deelnemers zichzelf verzekerd hebben voor medische zorg en arbeidsongeschiktheid
 
 

Intellectueel eigendom en copyright

Alle scholingsmaterialen (lesopzetten, readers, opdrachten, presentaties, etc.) die zijn ontwikkeld door Van de Ven Training & Advies zijn haar intellectueel eigendom. Hieronder vallen de auteurs-, merken- en octrooirechten. Dit betekent dat deze lesmaterialen niet zonder voorafgaande toestemming van Van de Ven Training & Advies mogen worden gepubliceerd, vermenigvuldigd en/of mogen worden ingezet ten behoeve van onderwijs aan derden of in een andere organisatie.

KvK Arnhem 09110655
BTW 160457713B01
IBAN NL67INGB0006448150