Algemene Voorwaarden

Van de Ven Training & Advies Nijmegen

Inschrijving & betaling

 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Binnen een week krijg je bericht of je voor deelname geplaatst bent.
 • Wij nemen contact met je op mocht het gekozen programma inmiddels zijn volgeboekt. In dat geval kun je gebruik maken van onze reservelijst.
 • Bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je ook een factuur voor de deelnamekosten. Na betaling hiervan is je inschrijving definitief.
 • Bij onvoldoende inschrijving wordt een nascholing afgelast, hiervan ontvang je uiterlijk twee weken voor aanvang bericht. In dat geval krijg je de deelnamekosten volledig teruggestort op je rekening.
 • Bij inschrijving wordt je gevraagd je BIG-nummer door te geven, zodat je deelname geregistreerd kan worden in GAIA.
 • Je naam en mailadres gebruiken we eenmalig om je via een geautomatiseerd bestand te attenderen op onze overige activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt, kun je je daar direct voor afmelden.
 • Bij onverhoopte ziekte van een van de trainers die genoemd staan in de brochure, zorgen wij voor gelijkwaardige vervanging zodat de nascholing door kan gaan.
 

Annuleringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen in een specifieke Overeenkomst van Opdracht, gelden onderstaande voorwaarden.

 • Bij annulering door de deelnemer worden de volgende annuleringskosten berekend:
  – meer dan drie maanden voor de cursusdatum: 25% van de volledige deelnamekosten
  – drie maanden t/m zes weken voor de cursusdatum: 50% van de volledige deelnamekosten
  – korter dan zes weken voor de cursusdatum: de volledige deelnamekosten
 • Je kunt bij annulering de annuleringskosten verlagen door een vervangende deelnemer te zoeken. In dat geval worden aan de annulerende partij de kosten deels vergoed.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Wij sturen je hiervan een bevestiging per mail.
 • Corona en maatregelen: mocht je tijdens een bijeenkomst verhinderd zijn, ook als dit door verkoudheid is of coronagevallen in je directe omgeving, gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden. 
 

Wettelijke zichttermijn van 14 dagen

Inschrijving voor een activiteit via de website geldt als ‘koop op afstand’ en geeft je daarmee als consument wettelijk recht op een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer je gebruik wilt maken van deze ‘zichttermijn’, stuur dan binnen 14 dagen een e-mail naar info@vandeven.com met als onderwerp ‘Gebruik Zichttermijn’. Dit geldt ook voor offertes op maat, tenzij anders vermeld. Deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer de betreffende activiteit nog geen aanvang heeft genomen.

 

Geheimhouding

Vertrouwelijke informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt als zodanig behandeld door Van de Ven Training & Advies, haar medewerkers en (gast)docenten. Van de Ven Training & Advies houdt zich aan de gedragscode zoals die is opgesteld voor leden van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Deze is te vinden op onze website.

Aansprakelijkheid

Van de Ven Training & Advies:

 • aanvaardt geen aansprakelijkheid voor activiteiten buiten de trainingslokatie
 • aanvaardt alleen aansprakelijkheid met betrekking tot het werk als trainer/coach op de trainingslokatie
 • gaat ervan uit dat deelnemers zichzelf verzekerd hebben voor medische zorg en arbeidsongeschiktheid
 
 

Intellectueel eigendom en copyright

Alle scholingsmaterialen (lesopzetten, readers, opdrachten, presentaties, etc.) die zijn ontwikkeld door Van de Ven Training & Advies zijn haar intellectueel eigendom. Hieronder vallen de auteurs-, merken- en octrooirechten. Dit betekent dat deze lesmaterialen niet zonder voorafgaande toestemming van Van de Ven Training & Advies mogen worden gepubliceerd, vermenigvuldigd en/of mogen worden ingezet ten behoeve van onderwijs aan derden of in een andere organisatie.

KvK Arnhem 09110655
BTW-id NL001845034B03
IBAN NL67INGB0006448150

Voor een optimale mobiele beleving van deze site: houd je telefoon rechtop vast.