Algemene voorwaarden Nascholingsreis

Inschrijving & betaling
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Binnen een week krijg je bericht of je voor de nascholingsreis geplaatst bent.
 • Wij nemen contact met je op mocht de gekozen nascholingsreis inmiddels zijn volgeboekt. In dat geval kan je gebruik maken van onze reservelijst.
 • Bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je ook een factuur voor de deelnamekosten. Na een aanbetaling van tenminste 25% hiervan is je inschrijving definitief. Drie maanden voor aanvang van de nascholingsreis dienen de resterende deelnamekosten te zijn voldaan.
 • Bij onvoldoende inschrijving wordt een nascholingsreis afgelast, hiervan ontvang je uiterlijk een maand voor aanvang bericht. In dat geval krijg je de deelnamekosten volledig teruggestort op je rekening.
 • Bij inschrijving wordt er gevraagd je BIG-nummer door te geven, zodat je deelname geregistreerd kan worden in GAIA. 
 • Je naam en mailadres gebruiken we eenmalig om je via een geautomatiseerd mailbestand te attenderen op onze overige activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt, kun je je daar direct voor afmelden.
 • Bij onverhoopte ziekte van een van de trainers die genoemd staan in de brochure, zorgen wij voor gelijkwaardige vervanging zodat de nascholing door kan gaan.  
 
Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door de deelnemer worden de volgende annuleringskosten berekend:

 • meer dan drie maanden voor aanvang van de nascholingsreis: 25% van de volledige deelnamekosten
 • drie maanden t/m zes weken voor aanvang van de nascholingsreis: 50% van de volledige deelnamekosten
 • korter dan zes weken voor aanvang van de nascholingsreis: de volledige deelnamekosten
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Wij sturen je hiervan een bevestiging per mail. 
 • Je kunt bij annulering de annuleringskosten verlagen door een vervangende deelnemer te zoeken. In dat geval worden aan de annulerende partij de kosten deels vergoed.
 • Corona en maatregelen: mocht je hierdoor verhinderd zijn, ook als dit door verkoudheid is of coronagevallen in je directe omgeving, gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden. 
 
 
Verzekeringen

Wij adviseren je voor de nascholingsreis zelf een annuleringsverzekering af te sluiten, die zakelijke reizen dekt. Je dient een eigen reis/bagage/ongevallen verzekering te hebben, die ook geldig is in het buitenland.

Geheimhouding

Vertrouwelijke informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt als zodanig behandeld door Van de Ven Training & Advies, haar medewerkers en (gast)docenten. Van de Ven Training & Advies houdt zich aan de gedragscode zoals die is opgesteld voor leden van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Deze is te vinden op onze website.

Aansprakelijkheid

Van de Ven Training & Advies

 • aanvaardt geen aansprakelijkheid voor activiteiten buiten de trainingslokatie
 • aanvaardt alleen aansprakelijkheid met betrekking tot het werk als trainer/coach op de trainingslokatie
 • gaat ervan uit dat deelnemers zichzelf verzekerd hebben voor medische zorg en/of arbeidsongeschiktheid
Intellectueel eigendom en copyright

Alle scholingsmaterialen (lesopzetten, readers, opdrachten, presentaties, etc.) die zijn ontwikkeld door Van de Ven Training & Advies zijn haar intellectueel eigendom. Hieronder vallen de auteurs-, merken- en octrooirechten. Dit betekent dat deze lesmaterialen niet zonder voorafgaande toestemming van Van de Ven Training & Advies mogen worden gepubliceerd, vermenigvuldigd en/of mogen worden ingezet ten behoeve van onderwijs aan derden of in een andere organisatie.

KvK Arnhem 09110655
BTW-id NL001845034B03
IBAN NL67INGB0006448150

Voor een optimale mobiele beleving van deze site: houd je telefoon rechtop vast.